האם השלכות הקורונה על האוכלוסייה המבוגרת צפויות להחמיר את מצבו של ביטוח לאומי? על פי המסתמן, נראה שהתוצאה היא חיובית העלייה בהוצאות הביטוח הלאומי היא...