הרעת תנאים

לא אחת אנו שומעים תלונות של עובדים בנוגע להרעת תנאים בעבודה. לעתים נעשה לעובד עוול בנוגע לשכר שאותו היה אצור לקבל על פי הסכם עבודה ושכר זה נפגע או ירד.

לעתים אלו הם תנאים שהיה אמור לקבל אותו עובד כחלק מתנאי העסקתו בנוסף לשכר, כמו ימי חופשה או מחלה, בונוסים לשכר או שכר על שעות נוספות, וכן תנאים שהוסכמו מראש כמו רכב או תשלום על רכב או דלק, או שכר נסיעות ועוד מיני הטבות שהובטחו לעובד ולא קוימו או שהיו לעובד ונלקחו ממנו מסיבות שונות.

בכל מקרה כזה של הרעת תנאים בעבודה, העובד זכאי להתלונן על פי החוק ואף לתבוע לדין את המעסיק שלו או החברה המעסיקה אותו שהרעה את תנאי העבודה שלו.

אנו חיים במדינה דמוקרטית שומרת חוק, אך לעתים אנשים עוברים על החוקים וצפויים לעונש קנס או תביעה משפטית ויש לקרוא אותם לסדר. כמו שכן גם מעסיקים פרטיים שמחוייבים לעובדיהם, באם גרמו להרעת תנאים בעבודה של העבודים שלהם הם צפויים לעונש.

גם חברות ציבוריות או ממשלתיות אינן פטורות מחוקים אלו וגם בחברות שכאלה קורה לא אחת כי העובדים מתלוננים על הרעת תנאים בעבודה. כמובן שיש לבדוק כל מקרה לגופו, ועל כן קיים גוף משפטי העוסק בדיני עבודה וניתן לפנות אליו להכרעה בעניין הפרטי.

כל מקרה יבחן לגופו מול חוקי העבודה במדינה ויוכר כמקרה של הרעת תנאים בעבודה או שלא.

במקרה שאכן נעשתה הרעת תנאים בעבודה, יוכל העובד לקבל פיצוי הולם על עוגמת הנפש והכלכלית שנגרמה לו עקב כך. המעסיק יהיה חייב בפיצוי הולם כגובה אשר יוכרע כדין לענינו.

בכדי שלא ירבו מקרים של הרעת תנאים בעבודה, חשוב כי כל אזרח עובד במדינה ידע את החוק ואת התנאים שהוא צריך לקבל מהמעסיק על פי דיני העבודה ועל פי החוזה העסקה האישי שלו.

חשוב גם כי המעסיקים יהיו בקיאים בחוקים בכדי שלא יעברו עליהם ויכבדו את התנאים שהם צריכים להעניק לעובדים שלהם.

אם כל אחד ידע את התנאים המעוגנים על פי חוק בארץ, אולי נוכל להמנע מאותם מקרים קשים של הרעת תנאים בעבודה.

הרעת תנאים בעבודה הינו מושג המתייחס למצבים בהם העובדים מרגישים או רואים בבירור כיצד

חלה הרעה בתנאי העבודה שלהם, וזהו מושג אשר מוגדר בחוק ויש מה לעשות כדי להילחם בו

ולהתמודד מול מצבים שכאלו.

קודם כל, על פי החוק עובד אשר מגיע למצב בו מבוצעים נגדו צעדים של הרעת תנאים בעבודה יכול

להתפטר מהעבודה אך בתנאים של אדם מפוטר, זאת אומרת – הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי

פיטורין על פי החוק אפילו שהוא זה שהתפטר (על פי חוק פיצויי הפיטורין סעיף 11 א).

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים של הרעת תנאים בעבודה העובד צריך ליידע את המעסיק

שלו בדבר הרעת התנאים ולתת לו אפשרות לתקן את המעוות לפני שהוא מתפטר בכדי

שהמעסיק יוכל לתקן זאת במידה והדבר בוצע בתום לב ומבלי מישים.

מהי ההגדרה של הרעת תנאים בעבודה?

ישנם מקרים רבים אשר יכולים להיות מוגדרים בתור הרעת תנאים בעבודה, אך במקביל ישנם

גם מקרים רבים בהם לא מדובר במצב כזה ולכן לפני הגשה של התפטרות מהעבודה על סמך

טיעון של הרעת תנאים חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין או עם הסתדרות העובדים בכדי להיות

בטוחים בכך שהמצב שלכם מוגדר בתור הרעת תנאים.

המקרים העיקריים והמוכרים ביותר אשר מוגדרים בתור הרעת תנאים בעבודה הם:

 מקרים בהם מבוצעת הורדה בשכרו של העובד או שמבוטל רכיב שכר אשר היה נהוג

לשלם לו בעבר.

 מקרים בהם ישנה דרישה מעובד לעבור למיקום חדש יחד עם מקום העבודה, כאשר

המקום החדש נמצא במרחק של יותר מ-40 ק"מ מהמיקום הנוכחי.

 מקרים בהם ישנה דרישה מהעובד לשנות את שעות העבודה הקבועות שלו בניגוד

להסכמתו או לאמור בחוזה העבודה הראשוני.

 במקרים בהם המעסיק משתמש בניבולי פה או קללות ומשפיל את העובד.

כמובן, אלו המקרים העיקריים אך ניתן למצוא מגוון רחב של מקרים אשר בהם פסק בית המשפט

כי חלה הרעת תנאים בעבודה ולכן בכל מקרה בו אתם מרגישים כי חלה הרעה כזו חשוב לפנות

לייעוץ מקצועי.

הכל על הרעת תנאים בעבודה

by admin on

בהרבה מקומות עבודה אשר תנאי השכר הם שקופים וידועים לעובד, יכולים להיות שינויים מסיבות רבות, בחלק מהמקרים בין אם בצדק ובין אם לא העובד יראה זאת כהרעת תנאים בעבודה, אז מה יחשב להרעת תנאים?

כדי לעשות סדר הבאנו את הפסיקות המתאימות לנושא הזה ופשטנו אותם במילים הבאות:
שינוי מקום עבודה שמחייב ירידה גם בשכר. אם קרה מצב במעביד יעביר עובד מתפקידו ויציע לו תפקיד אחר אשר שונה ממהותו ותנאי השכר רעים יותר הדבר יחשב "כהרעה מוחשית"

כאשר ישנה הורדה בשכר הדבר יחשב כהרעה מוחשית
הורדת שכר משמעותית יש לומר תחשב כך כאשר השכר יורד בכ10%, גם פחות מזה יכול להיכנס בקטגוריה אך זה תלוי ומשתנה ממקרה למקרה. כאשר יקרה כך הדבר העובד ראשי להתפטר ולבקש פיצויים. הפיצויים יינתנו כאילו פיטרו את העובד ולא הוא התפטר.

ואם וקרה לכם דבר דומה ואתם רוצים להתפטר יש לעשות את זה בצורה הבא: קודם כל יש להודיע למעביד שאתם רוצים להתפטר ולציין בפניו למה ומהי לדעתכם ההרעה בתנאים ובשכר שגרמה לכם להודיע להחלטה הזו. חשוב לעבור את השלב הזה כדי לתת למעביד לתקן את העוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, רק לאחר מכן אפשר להגיש את ההתפטרות.

ישנם עוד מקרים שבהם העובד זכאי לפיצויי התפטרות כמו למשל הרעת מקום העבודה, אם לדוגמא היה רגיל לעבוד במשרד מסוים והעבירו אותו למשרד אשר גורם לו להרגיש שהריעו איתו תנאים, אז הוא אכן יכול לדרוש פיצוים ולהתפטר.

גם מתיחות בין העובד למעביד יכולה להיחשב כהרעת תנאים בעבודה. אם והיה והמעביד שינה את יחסו אל העובד והוא מרגיש שלא בנוח להגיע לעבודה יש מקום להגשת התפטרות ופיצויים אך יש לקחת בחשבון שהדבר יהיה קשה להוכחה אם והמקרה יגיע לבית המשפט, לכן כדאי להגיע להבנה עם המעביד ולסיים את ההעסקה בקותלי מקום העבודה.

גם שלילת רכב או פלאפון יכולה להיחשב כהרעת תנאים בעבודה ויש לשקול כל מקרה לגופו, אל יש לציין שבכל אחד מהמקרים יש לפנות את המעביד תחילה ולתת לו הזדמנות לתקן את המצב. אין להגיש התפטרות באופן מידי לפני שלמעסיק ניתנה ההזדמנות.