שוק ההון ביטוח וחיסכון מפקח למעשה על פעילות הביטוח ועל כל פעילות שוק ההון בארץ. שוק ההון ביטוח וחיסכון כאגף עיקרי במשרד האוצר מפקח על...