מיהם דירקטורים ואיך הם משפיעים על החברות?

תפקיד של חבר דירקטוריון מגיע עם אחריות והשפעה רבה, מה שמוביל להשלכות במקרי תביעה. כל מה שחשוב לדעת על התחום, ההתנהלות והתוצאות במצבי משבר

דירקטורים נמצאים תחת ה"מטריה" של נושאי משרה בכירה, ופעילים בחברות ובארגונים רבים. אלה למעשה חברי מועצת המנהלים של החברה, הממונים על ידי בעלי המניות שלה. לא מדובר במנהלי החברה, וזה גם אינו התפקיד שלהם. בניגוד לחברי ההנהלה הרגילים, דירקטורים אחראיים על קשת נושאים רחבה יותר  שהיא האסטרטגיה והמדיניות הכללית של החברה. המטרה שלהם הוא לשמור על האינטרס החברה הספציפית, זה שיכול לקדם אותה בצורה הטובה ביותר, ולא על האינטרס של מי ששולטים בה – שעשוי להיות שונה. 

בדומה ליתר נושאי המשרות הבכירות, גם דירקטורים חייבים לנהוג בזהירות על מנת לא לגרום נזק לחברה, ולהתחייב לפעול לטובתה – בצורה שלא תוביל למשל לתחרות. כפי שאפשר להבין, מדובר בתפקיד שנושא עמו אחריות משמעותית, ודורש בעיקר לאזן בין הפעילות הנדרשת מצד אחד לבין התוצאות שהיא עלולה להוביל אליהן מצד שני. תחת סעיף התוצאות הכוונה היא להפסדים כלכליים שעלולים להיגרם כתוצאה ממנה, גם במצבים בהם היא נעשתה מתום לב ולא מתוך כוונה שלילית.

דירקטורים
מיהם דירקטורים ואיך הם משפיעים על החברה?

מהי הדרך להגן על דירקטורים בעת מילוי תפקידם?

החשש העיקרי שעלול להשפיע על דירקטורים רבים, הוא הפחד מתביעה אישית בסכומים גבוהים מצד בעלי המניות או גורמים בכירים אחרים. תביעות כאלה מוגשות לרוב במצב של הפסד כלכלי שנגרם כאמור עקב החלטה שהדירקטור מעורב בה, או למשל בתקופה שבה חברה עוברת פירוק או שינוי. 

מכיוון שאף דירקטוריון לא יכול לפעול במצב שבו חבריו חוששים מפני השלכה של כל החלטה שיקבלו, הוצעו פתרונות שונים שנועדו להגן על הדירקטורים בצורה שתאפשר להם לפעול בצורה הטובה ביותר ללא שיקולים זרים. אחד מהפתרונות המובילים הוא פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, שמאפשר לחברות לבטח את נושאי המשרות הרלוונטיות על מנת להיערך מראש למצב פוטנציאלי של תביעה. במציאות שבה הטלת אחריות אישית היא כבר מזמן לא מצב קיצון, ביטוח דירקטורים הפך לחלק בלתי נפרד מהפתרונות הביטוחיים של חברות רבות.

ביטוח דירקטורים יכול להגן על נושא המשרה במקרה של הפרה שנעשתה בתום לב, אם הדירקטור לא הניח שהיא עלולה להוביל לפגיעה בחברה או באדם ספציפי, או במצב של התרשלות שהיא לא תוצר של הפרת חובת הזהירות שהוא לקח על עצמו. הפעלת ביטוח דירקטורים תגן במצבים כאלה לא רק מהפסדים כלכליים, אלא גם מפני פגיעה בשמם של הדירקטור או החברה ובנזקים פוטנציאליים נוספים. 

חשוב לזכור שלא מדובר בפוליסת מדף, אלא בפתרון מותאם אישית בהתאם לנושא המשרה הרלוונטי. כך אם אתם שוקלים ביטוח דירקטורים, יש להתאים אותו לתפקיד ולחברה, ולבצע הרחבות במידת הצורך.  

ביטוח דירקטורים
ביטוח דירקטורים ולמה חשוב שיהיה לכם?

Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *