ההסתדרות. זכויות פנסיה

אחד מן העקרונות החשובים והמהותיים בפעילות ההסתדרות מתוך מגמה כללית של קידום ערכי

סולידאריות ושוויון הוא מתן זכויות פנסיה לכל עובד, המעוגנות בחוק.

במסגרת ההגנה על זכויות העובדים העיקרון המנחה את פעילותו ההסתדרות כארגון עובדים הינו

"טובת העובד" ובכללן זכויות פנסיה. ההסתדרות נלחמת ונאבקת למען שמירה על זכויות הפנסיה

ונאבקת כנגד פגיעה בתנאי העסקתם של עובדים. ההסתדרות מסייעת לעובדים להתאגד, פועלת

לשם עריכת הסכמים קיבוציים עם המעסיקים, נאבקת לשיפור בתנאי העסקתם של העובדים

ומבקשת להעניק תנאים סוציאליים לצד ביטחון תעסוקתי, תנאים הכוללים זכויות פנסיה.

ההסתדרות מפעילה שלוחות ומרחבים רבים בכל חלקי הארץ המטפלים בנושא זכויות פנסיה.

שירותיה המשפטיים והארגוניים עומדים לרשותם של העובדים והגמלאים וכוללים גופים ואגפים

רבים.

במסגרת ההסתדרות האגף בנושא זכויות פנסיה, ביטוח ושוק ההון הינו אחד מן האגפים החשובים

והעיקריים ביותר בהסתדרות, והוא פועל לשם התארגנות העובדים וייצוגם בנושא מול הנהלת

החברה המעסיקה אותם. התארגנויות אלה מובילות לא אחת להסכמים קיבוציים אשר במסגרתם

משופרים תנאי העבודה של העובדים וכן זכויות הפנסיה.

ההסתדרות מעניקה סיוע משפטי בתחום זכויות הפנסיה, הן לעובדים המעוניינים להתאגד כיחידת

מיקוח אל מול המעסיק, והן לעובדים הנתקלים באופן פרטני בהפרת זכויותיהם. בנוסף, ההסתדרות

יכולה להכריז על שביתת עובדים כללית במשק בשל הצורך לעלות סוגיות שונות הקשורות בחברת

העבודה על סדר היום הציבורי.

הסכם קיבוצי בהסתדרות עוסק בסוגיות הקשורות בעבודה כגון זכויות פנסיה, תנאי עבודה, קבלה

לעבודה, פיטורים, מענקים, פרישה ועוד. ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים – הסכם קיבוצי כללי

או הסכם קיבוצי מיוחד.

כתוצאה מכך, במסגרת זכויות הפנסיה, קיים למעשה ביטוח פנסיוני לכל העובדים השכירים במשק,

בין ממקור הסכמי ובין מכוח החוק, ועל כל המעסיקים במשק חובה לערוך ביטוח פנסיוני מקיף לכל

עובד.

בזכויות הפנסיה שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני נעשה באופן אחיד לכל העובדים במשק, וכן

לעובדים שיש להם הסדר ביטוח פנסיוני שתנאיו טובים יותר מאלו של ההסדר הפנסיוני שקיים על פי

החוק.

Leave a reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top